Tilladelse til at holde husdyr i AB SALLIM

Tilladelse til at holde husdyr kan gives enhver andelshaver.
Ansøgning om tilladelse skal være skriftlig og med angivelse af race, hvis det er en hund.
Klager over støj, griseri eller lignende skal indgives skriftligt og i underskrevet stand til formanden for AB SALLIM. Bestyrelsen afgør herefter, om klagen er berettiget; dog kan et bestyrelsesmedlem der har interesse i sagen ikke deltage i denne afgørelse.
En beboer, der tidligere har haft husdyr, der gav berettiget grund til klage, vil ikke mere kunne få en sådan tilladelse.
Der vil ikke blive givet tilladelse til husdyr, der i udvo3kset stand bliver større end for eksempel Cocker spaniels, Puddel, Foxterrier eller lignende hunderacer, og der vil således ikke blive givet tilladelse til at anskaffe hunde som Schæfere, Boxere, Dobermann, Golden Retrievere eller husdyr i lignende størrelsesforhold (Officielle Hjælpehunde er undtaget).
Formanden for AB SALLIM har ingen beføjelse til at overskride det omtalte størrelsesforhold.
Ingen husdyr må luftes i gården, og alle husdyr skal føres i snor på ejendommens område, evt. griseri på området skal straks fjernes af dyrets ejer.
Under punktet For andelshavere (kodeord rekvireres hos formanden) ligger der en ansøgningsblanket..