Du kan på Københavns Kommunes hjemmside se hvornår de enkelte containere bliver tømt.

www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/affaldsservice

Hvis de enkelt specialcontainere er fulde så brug containerne til almindeligt affald!

Dagrenovation

På Københavns Kommunes affaldsservice side, kan du indtaste in adresse. Så vises en list over hvornår de forskellige beholdere bliver tømt.